.

Erik, velitel posádky

Vysloužilý jezdec jízdních patrol Rožmberských, velitel Hausberské strážní posádky, hlavní iluminátor
Představitel: Erik Hutter

Krátce po založení Budějovic začal v novém městě vzkvétat obchodní trh. Nově příchozí kupci přiváželi množství vzácného zboží. Jedním z bohatých kupců, který se v Budějovicích usadil, byl i Florian, který přišel z německých zemí. Obchod mu vzkvétal a i v životě se mu dařilo. Florian měl dva syny, Haralda a Erika. Otec chlapcům rád vyprávěl hrdinské historky o předcích pocházejících ze severských zemí, po nichž dostali chlapci svá jména. Díky umění kupeckému měl Florian dobré vztahy s mnoha pány v okolí. V mladém věku chlapců koupil Florian dům v Krumlově a počal dodávat své zboží přímo krumlovskému pánovi Závišovi z Falkenštejna.

Starší syn Harald byl logicky předurčen pro převzetí otcova kupeckého obchodu. Mladší a svéhlavý Erik od mládí tíhnul spíše k šarvátkám a bojům, proto po dosažení šestnáctého roku nastoupil vojenskou službu v Krumlovské posádce. Díky své píli a schopnostem se po šesti letech stal členem jízdní patroly pro ochranu kupeckých stezek. Léta Páně 1302 nastoupil do této jízdní patroly nový velitel mladý rytíř Jan z Raziberka. Po třech letech velitel odešel do královských služeb a Jindřich z Rožmberka dočasně pověřil velením patroly právě Erika.

V tuto dobu objevila se na odlehlé části panství nepřítomného pána z Raziberka větší skupina nebezpečných zemských škůdců. Nejbližší přítomný pán, Jakub z Černé, proto požádal Jindřicha z Rožmberka o vojenskou pomoc. Jindřich vyslal patrolu vedenou Erikem po stopách škůdců. Když se jim podařilo vypátrat úkryt nebezpečné bandy v lesích poblíž Mokerského újezdu, na rozkaz pána z Černé patrola zaútočila. Po krátkém boji se velitel Erik střetl tváří v tvář s vůdcem bandy. Ač mladý, byl Erikův protivník evidentně obratný a boje znalý. Jen díky svým dlouholetým zkušenostem z patroly nakonec Erik zasadil smrtící ránu. Když si však prohlédl protivníkův obličej, uvědomil si, že tato tvář patří šlechtickému synovi, kterého viděl před několika lety, když se svým velitelem nocovali na Raziberku.

Po smrti krále Rudolfa se vrátil Jan z Raziberka na místo velitele jízdní patroly. O rok později doprovázel Erik po boku svého velitele pana Jindřicha z Rožmberka na diplomatické cestě do Norimberku. Zde měl tu čest zahlédnout osobně římského krále Jindřicha VII. Tato událost byla pro Erika prvním krokem v životní cestě, která měla brzy následovat, když bezmyšlenkovitě vzal pergamen a lehce načrtl postavu krále.
Po návratu z norimberské cesty pokračoval v pilné službě v jízdní patrole. Na sklonku jeho služby léta Páně 1312 došlo při běžné obhlídce k přepadení jízdní patroly, kdy byl během souboje těžce zraněn velitel patroly. Jen díky přesnému zásahu Erikova meče nedopadla protivníkova smrtelná rána. Zraněného velitele patrola odvezla na nejbližší panství, kde se naštěstí po několika měsících Jan z Raziberka téměř uzdravil.

Jan z vděčnosti za záchranu života nabídl Erikovi velení na strážním hrádku Hausberk a tuto nabídku Erik po ukončení služby v patrole rád přijal. A tehdy dopřál Erik volnosti naplno té vášni, která se poprvé objevila před lety v Norimberku. Svými iluminacemi se rozhodl zaznamenávat krásné i závažné chvíle dění v českém království.  


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<