Historický rozcestník

14. století se počíná prvním lednem 1301 a končí posledním prosincem 1400. V celosvětovém měřítku došlo k mnoha významným událostem, které silně ovlivnily běh dějin. Klimatická situace byla hlavně pro Evropu velmi nepříznivá, celý kontinent na počátku století zasáhlo silné ochlazení, vlivem kterého přichází neúroda, hladomory a nemoci, což vyústí v několik epidemií moru. Zejména v jižní a jihozápadní Evropě nastávají velmi dlouhé a chladné zimy doplněné chladnými a deštivými léty, což způsobuje velmi nízkou až nulovou úrodu.
Situace vrcholí kolem roku 1316 tzv. Velkým hladomorem, který si vyžádal životy (odhaduje se) téměř čtvrtiny evropské populace. Než se obyvatelstvo zvládne vzpamatovat, přichází větší rána, která vejde do dějin jako tzv. Černá smrt. Morová nákaza se do Evropy dostala pravděpodobně z Asie. Nejhorší tragédii v dějinách Evropy podlehne třetina až polovina tehdejší populace.

V Zemích koruny České počátkem století po více než sto letech končí vláda Přemyslovské dynastie a přichází čtyři roky chaotických tahanic o český trůn, na jejichž konci nastupují Lucemburkové, kteří korunu udrží následujících 127 let. Ač je země sužována ranami přírodními i lidskými, pod rukama Lucemburského rodu přichází postupně mocenský vzestup a Čechy se zařadí mezi nejdůležitější politická a kulturní centra Evropy. S Lucemburky přichází nejslavnější období českých dějin. A jejich odkaz vidíme v naší krásné zemi dodnes.

Pro bližší informace o jednotlivých částech vyberte z nabídky níže: