Projekt SRI

Co je to SRI?
Oficiální název je Sacri Romani Imperii, zkráceně SRI. Je to mezinárodní projekt historie, který realizuje zájmová komunita. Jedná se o volné sdružení podobně smýšlejících lidí, kteří si stanovili cíl znovuoživení historie ve střední Evropě.

SRI je projekt nadregionální, nestranný, nedenominační a neziskový.

Každý, kdo má zájem, má příležitost zúčastnit se společné hry, pokud dodržuje předpisy v souladu s kodexem SRI a připojí se k jednomu z uznávaných táborů (domů) SRI. 

REENLARPMENT
Historický projekt SRI nabízí příležitost hrát aktivní roli na historickém pozadí. Zatímco historizující tábory jsou zřízeny např. na trzích či městských slavnostech hlavně pro zábavu a předávání znalostí návštěvníkům, akce SRI se zaměřují na hraní rolí. Návštěvníci jsou vždy vítáni, ale nejsou součástí hry. Akce SRI jsou organizovány členy a pro členy SRI, aby se ponořili do historie a bavili se v historickém kontextu.

SRI se rozhodl spojit dvě různé formy prezentace. Na jedné straně vstupují do hry prvky rekonstrukce, což znamená nejpřesnější možné dodržování historických reálií. Při prezentaci jsou brány v úvahu dostupné archeologické a písemné prameny. Druhá forma se mnoho neliší. LARP, (Live Action Role Playing - živé hraní rolí), může nebo nemusí obsahovat historické prvky. Proudy v oblasti LARP mají obrovský rozsah. Společně však mají pevnou roli v dříve určeném průběhu hry.

Tyto prvky tvoří základ hry; obecně se označují jako Reenlarpment, kde existují také různé proudy. SRI se pohybuje v oblasti historického reenlarpmentu. Aktuální časové rozpětí hry je nastaveno na období mezi 1315 a 1325. Fáze hry během tohoto období pokrývá území Svaté říše římské a proto název projektu na něj odkazuje.

Reenlarpment neznamená absenci nebo zkreslení historických faktů, ale umožňuje účast mnoha lidem, pro které reenactment nabízí příliš mnoho a LARP příliš málo.

KODEX IMPERII
Projekt tak velký jako SRI vyžaduje soubor pravidel a znalostí historického pozadí. Kodex je mix obou. Pravidla tak stanovují základní požadavky, které člen potřebuje k účasti na hře. Obecná pravidla pro vzájemné jednání a život ve společném táboře tvoří páteř hry.
Různé články podrobně popisují životní prostředí a společnost v první čtvrtině 14. století. Podrobné a přehledné historické procesy odpovídající časové osy jsou uvedeny rok od roku. Tento historický přehled je základem her v rámci SRI.


Páni z Raziberka z.s. jsou hrdými členy projektu SRI!

Bližší informace o Svaté říši Římské a o ztvárňovaném období  najdete    >> zde <<