Jakub, rychtář Kájovský

Rychtář a správce majetků nedalekého městečka Kájova
Představitel: Jakub Urban

Jakub, jediný syn Kájovského rychtáře, se narodil roku 1273 a vyučil se mincířem. Po nešťastných událostech vyslal Iohann II. z Raziberka mladého Jakuba roku 1298 jako úředníka ke správě na strážní hrádek Hausberk. Tam se Jakub poprvé setkal s vdovou Markétou z Hausberka. Urostlý Jakub paní Markétě rychle učaroval. Se svolením Raziberského pána se brzy dali před Bohem manželský slib. 

Možná až moc brzy poté přichází na svět syn Petr ... ale narození syna je samo o sobě dobrou a šťastnou událostí a tak se vpravdě na letopočty skoro nikdo nedíval. Tedy nikdo kromě prvorozeného Markétina syna Vítka, velmi těžce nesl nový sňatek své matky. Když Vítek po návratu na Hausberk chtěl převzít situaci do svých rukou, byla Markéta nucena dát Petra do služby na nedaleké panství Černá a Jakub se vrátil na Kájov.

Koncem roku 1314 Jakubův starý otec opustil úřad rychtáře na Kájově a proto pán z Raziberka povolal Jakuba zpět na Kájov, aby přebral rychtu po svém otci. Jeho žena Markéta přešla ke dvoru Raziberského pána a zde se oba shledali se svým synem Petrem. 


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<