Jana z Pasovar

Jana z Pasovar, původem z Raziberka, vdova po pánu z Pasovar
Představitelka: Jana Hrabáková


Jana se narodila léta Páně 1281 z druhého manželství dobrého pána Johana II. z Raziberka a mladičké panny Johanky. Asi kolem roku 1297 byla provdána za prvorozeného syna vladyky Mikuláše z Pasovar. Bůh obdařil toto manželství velmi záhy dvěma syny a po několika létech ještě dcerou. 

Léta Páně 1314 přijíždí na Pasovarskou tvrz němečtí šlechtici. V tu dobu ještě nikdo netuší, že s sebou přivážejí strašlivou nemoc. Krátce po jejich odjezdu ale na tvrzi vypuká mor. Tato Boží rána si nevybírala a během několika měsíců umírá jak paní domu, manželka Mikuláše z Pasovar, tak krátce po ní i Janini synové i její manžel. Na tvrzi přežije jen starý Mikuláš z Pasovar, Jana a nejmladší dcera Anežka.

Mikuláš z Pasovar je situací naprosto zdrcen. Okolním klášterům a kostelům je štědrým donátorem ve snaze vykoupit se z tohoto Božího trestu. Zavírá tvrz a protože rod zůstal bez dědiců, rozhodne se pojmout Janu proti její vůli za svou choť ve víře, že by ještě mohl splodit mužského potomka. O této skutečnosti se dozví Jan z Raziberka. Na popud své nevlastní matky a pana Buška z Rovného povolá pana Vladana z Řepice a pověří jej vyřešením této situace. 
Pod rouškou soumraku, za doprovodu ozbrojenců se vydají na Pasovary a díky lsti pana Buška, kterýžto je dlouholetým přítelem Mikuláše z Pasovar, se dostávají dovnitř a paní Janu i s dcerou Anežkou osvobozují a odvážejí pryč. Pověřeni jsme byli, abychom zapsali, že během této noci umírá Mikuláš z Pasovar. Jak? O tom všichni zúčastnění mlčí a jen Bůh nad námi ví, co se vlastně té noci opravdu událo.

Vyděšená Jana se s dcerou vrací následujícího léta ke svému bratrovi Janovi z Raziberka. Ten se rozhodne neanulovat Janin nedobrovolný sňatek, protože tím se Jana stala dědičkou Pasovarského panství, jehož správu nyní Jan z Raziberka přebírá.