Markéta z Hausberka

Vdova po pánu z Hausberka, manželka Jakuba, rychtáře Kájovského
Představitelka: Mgr. Markéta Urbanová

Narozena někdy kraje roku 1270, údajně snad čtvrtá dcera německého rytíře. Paní Markéta je poprvé zmíněna je v roce 1286, kdy byla provdána na Hausberk, strážní hrad kontrolující horní tok Vltavy a zemskou hranici Českého Království.
Roku 1287 se Markétě narodil první syn, Vítek. Paní Markéta ale roku 1297 ovdověla. Z rozhodnutí pana Iohana II. z Raziberka se stala paní domu Hausberk do dospělosti svého syna a jediného dědice - Vítka. Vítek nastoupil mezitím svou pážecí službu na panství Raziberk. Pyšný a zpupný chlapec ale ve své službě zrovna nevynikal.
Roku 1300 s požehnáním pána Iohana se vdova Markéta provdala za syna Kájovskeho rychtáře Jakuba za podmínky, že jejich společné děti ani Jakub Kájovský nikdy nezískají titul a jediným dědicem po Markétě zůstane její syn Vítek. Léta Páně 1301 se vdově Markétě a Jakubovi Kájovskému narodil syn Petr.


Iohann II. z Raziberka věděl, že z Vítka nebude velký užitek a proto předčasně ukončil jeho pážecí službu a vrátil jej domů. Zhrzený Vítek, který očekával pasování na rytíře, velmi zahořknul a pojal nenávist proti všem a hlavně měl touhu po pomstě vůči Raziberkům. V roce 1304 se tedy jediný dědic Hausberského panství Vítek vrátil předčasně domů, aby přebral své léno na Hausberku. Avšak roku 1306 kvůli vzrůstajícím neshodám ze strany Vítka vůči svému nevlastním bratrovi se paní Markéta rozhodla dát Petra na výchovu do sousedního panství do domu pána z Černé. Toho pán z Černé umně využil a jako protislužbu požadoval zásnuby Vítka a své jediné sestry Anny. Než však stihlo ke sňatku dojít, dorazila na Hausberk zpráva, že mladý pán Vítek po pádu z koně tragicky zemřel. Panství si přebral zpět do správy urozený pan Jan z Raziberka. Paní Markétě byla vyměřena odpovídající renta a dočasně se přestěhovala do Krumlova, kde krátce pobývala na dvoře Petra I. z Rožmberka.

Na přelomu let 1314 a 1315 Markéta následovala svého muže Jakuba ke dvoru pána z Raziberka, kde se po letech setkala se svým mladším synem Petrem. Paní Markéta se na Raziberském panství stala společnicí paní Anny a díky německému původu a výborné znalosti řeči německé začala na Raziberku zastávat také místo tlumočnice a rádkyně Jana z Raziberka. 


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<