Míchal, mistr kuchyně

Prostý pomocník, který si svou pílí vybudoval postavení jako uznávaný Mistr kuchyně
Představitel: Michal Švehla, DiS.

Míchal, původem z osady Podvoří, je synem kováře Fraňka. 

Míchalův otec v synkovi viděl svého nástupce a odmala brával hošíka s sebou do kovárny, aby se řemeslu kovářskému učil. Míchal se výhně kovářské bál a více lákala vůně linoucí se z hrnců, raději se motával matce v kuchyni. Nejraději měl placky, což bylo i první jídlo, které se naučil sám připravovat. Kovář Franěk to nerad viděl a Míchalovi se snažil všemožně domlouvat, lákat i vyhrožovat, ale nic nebylo platné. Tak se rozhodl jej dát do služby na Raziberskou tvrz, aby chlapce přivedli k rozumu.

Míchal se ale i zde motal častěji kolem kuchyně. Jednou doběhl pro vodu, jindy přinesl nůši dřeva. Míchalův otec se na syna velice rozzlobil a ve vzteku dal slovo i silnému řemenu. To Míchala v jeho nechuti jen utvrdilo. Zbitý utekl do černé kuchyně. Stará kuchařka chlapce ráda v kuchyni viděla a jeho ochota jí byla více než po chuti, tak se za něj přimluvila a Míchal začal pracovat jako kuchyňský pomocník a domů už se nevrátil. Nosil, přiléval, štípal, přikládal, krájel, míchal a časem i mohl krmi připravovat. 

Když starý Johann II. z Raziberka zemřel, vrátil se na panství jeho syn Jan. Ten byl s kuchařským uměním Míchalovým tak spokojen, že ho sám za krátký čas jmenoval do pozice Mistra kuchyně. Míchal byl znám jako vynalézavý člověk a také byl naprosto oddán umění kuchařskému. Jak jistě každý pán ví, hradního kuchaře je nutno si hýčkat. A o mistru Míchalovi to platí dvojnásob.

Díky častým setkáním na turnajích se o Míchalovi dozvěděl i královský dvůr. Nejvyššího uznání se Míchalovi dostalo léta Páně 1318, kdy byl jeho pokrm nejvýše oceněn a vyhrál nad všemi kuchyněmi královského dvora.


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<