Oslavná píseň

Ami                              C
      G                  A  E   Ami
A-                                  C
      G                              A-
      A-                            C
      G                   A  E   A-

Ref.:    F                C           Ami
G         Ami    G     Ami  E  Ami                                         

Hej, šenku, nalej nám poránu,
lahodné pivo ze džbánu,
 nalej nám víno z vědérka,
 ať svlaží naše hrdélka.
 Nalej nám v dobré pohodě,
 když pán náš není na hradě!

Refrén:  V koruně královské ryzí šperk,
náš pán Jan Vítek Raziberk!

Až pán náš zase přijede,
 pořádek vojenský zavede!
 Já s pánem často v boj jsem táh',
 však meč svůj nikdy jsem nevytáh',
 vždycky jsme s pánem ve shodě
 skončili v první hospodě!  

Ref.

Náš pán je pravý hrdina,
 však jen za stolem v šenku u vína.
 Když o holky se cháska popere,
 on jim tu nejhezčí sebere !
 Teprv až groš mít nebudem,
 za králem do bitvy se hnem'!

 Ref.

Král Jan nás do boje povolal,
náš pán si víno hned nalít dal,
tu zvolal Už je čas je hnout,
pak ale museli ho zout.
Ráno jsme přesto vyjeli,
nepřátel dvojnásob viděli!

 Ref.

Nepřátel bylo dost a dost,
náš pán však na ně neměl zlost,
vzbouřené šlechtice pozvat dal,
víno pak do nich naléval.
Nemusíme už nepřátele bít,
stačí pod stolem jim meče vzít!

 Ref.

Král Jan je z vítězství nadšený,
hnedle jsou tabule prostřeny.
Na čele s králem je i náš pán,
vítězný pohár je naléván,
v koruně královské ryzí šperk -
náš pán JAN VÍTEK RAZIBERK!