Vítejte na webu Páni z Raziberka z.s.

Otec Matouš

Kněz a osobní zpovědník Jana z Raziberka
Představitel: Matouš Šesták

Matouš z Pasovar (Mattheus de Pasowar), druhý syn vladyky Mikuláše z Pasovar, byl jakožto druhorozený předurčen pro duchovní cestu. Pilným studiem získal duchovní vzdělání a ve spolupráci se zlatokorunským opatem Dětřichem (Theodorichem) stal se osobním zpovědníkem a rádcem Jana z Raziberka. 

Tichý a bohabojný kněz toho o svém životě nikdy moc nenamluvil, modlitbám a Bohu, nanejvýše četbě v knihách svůj život plně zasvětil a tak i Raziberské prameny o něm spíše mlčí. Svou práci ale prý vykonával vždy dobře. 


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<