Raziberské potomstvo

Pán a paní z Raziberka byli požehnáni několika zdravými ratolestmi, které v pravdě a víře budou rozšiřovat a pečovat o Raziberské majetky na dlouhé věky.

Potomstvo:
panna Sára z Raziberka,
prvorozená dcera
panna Viktorie z Raziberka a mladý pán Radim z Raziberka, dvojčata

Jejich společníky různě bývají:
panna Simona z Řepice
panna Markéta ze Špernaku
panna Alžběta ze Špernaku
panna Eliška z Vrcova
mladý pán Jeníček z Vrcova

A další družiníci a přátelé
Amélie, Johanka, Beka, Ethel, Amálie
....