Raziberské potomstvo

Raziberský rod byl požehnán třemi zdravými ratolestmi, které v pravdě a víře budou pečovat o Raziberské majetky na dlouhé věky.

Potomstvo:
panna Sára z Raziberka

panna Viktorie z Raziberka
mladý pán Radim z Raziberka

Do Raziberské družiny samozřejmě patří i potomstvo našich věrných šlechticů a družiníků:
Panna Simona z Řepice
Amélie, schovanka Otce Matouše

Erwin, pachole lazebnice Marcely


Paní Anna se stala opatrovnicí levobočné dcery Petra I. z Rožmberka
Ætheldred, paní z Růže, jež Ethel je zvána