Raziberské potomstvo

Raziberský rod byl požehnán třemi zdravými ratolestmi, které v pravdě a víře budou pečovat o Raziberské majetky na dlouhé věky.

panna Sára z Raziberka
panna Viktorie z Raziberka
mladý pán Radim z Raziberka

Do Raziberské družiny patří i potomstvo našich věrných šlechticů:
Panna Simona z Řepice

A samozřejmě i potomstvo našich družiníků: 
Amélie, schovanka otce Matouše
Erwin, pachole lazebnice Marcely
Naděnka, společnice panny Sáry
Vincent a Viktor, synové Kubeše

Paní Anna se stala opatrovnicí levobočné dcery Petra I. z Rožmberka
Ætheldred, paní z Růže, jež Ethel je zvána