Raziberské potomstvo

Pán a paní z Raziberka byli požehnáni několika zdravými ratolestmi, které v pravdě a víře budou rozšiřovat a pečovat o Raziberské majetky na dlouhé věky.

Potomstvo:
panna Sára z Raziberka,
prvorozená dcera
panna Viktorie z Raziberka a mladý pán Radim z Raziberka, dvojčata

Paní Anna se stala opatrovnicí levobočné dcery Petra I. z Rožmberka
Ætheldred, paní z Růže, jež Ethel je zvána

Do Raziberské družiny samozřejmě patří i potomstvo našich družiníků:
Panna Simona z Řepice
Panna Anežka z Pasovar

Amálka, dcerka stolníkova
Erwin, pachole lazebnice Marcely

Jejich společníky různě bývají:
panna Markéta ze Špernaku
panna Alžběta ze Špernaku
panna Eliška z Vrcova
mladý pán Jeníček z Vrcova
panna Rozárka z Vrcova