Služebná Terezka

Služebnice na Raziberském panství, chůva raziberských dětí
Představitelka: Tereza Čandová

Pár let po narození Vladislava přišlo požehnání do rodiny podkoního podruhé. Tentokrát Bůh obdaroval Heřmana a jeho ženu dvojčaty - dívkami. První děvče dostalo jméno Terezka. Zvídavá Terezka ráda poznávala všechna řemesla i práce v podhradí. Byla pokorná a úslužná a všichni v hradě ji rádi viděli. Když dorostla do správného věku, začala pomáhat na hradě jako služebná. Co bylo kde zapotřebí, Terezka ráda pomohla.

Když se na panství vrátil hradní pán Jan z Raziberka se svou chotí Annou, a když i je Bůh obdařil potomstvem, chodívala Terezka často a ráda pomáhat okolo dětí. A když byly spolu, hradem i podhradím se rozléhal tak zvonivý smích, až se srdce radovalo. Paní Anna viděla, jak dobře Terezka o děti pečuje a tak jí často dovolila trávit s nimi i celé dny. Postupem času se Terezka stala chůvou a vychovatelkou hradních dětí. Svou funkci vykonávala velmi svědomitě a paní Anna ji za její precizní službu ráda odměňovala krásnými šaty, brožemi a doplňky.


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<