Petr z Kájova

Svobodný pán Petr z Kájova, služebník na panství Raziberk
Představitel: Petr Urban

Koncem března léta Páně 1301 rozčísl ranní ticho Hausberského hrádku křik novorozeného chlapce. Syn vdovy Markéty a Jakuba Kájovského dostal jméno Petr. Okatý hošík se brzy stal miláčkem celého osazenstva. Šťastné dětství Petrovo bylo roku 1304 krutě narušeno, když se na Hausberk vrátil Vítek, nevlastní Petrův bratr a prvorozený syn Petrovy matky Markéty. Vítek nikdy neodpustil matce nový svazek a Petrovi se ani do očí podíval nemohl. Chlapce odstrkoval a ubližoval mu, jak mohl. Nešťastná Markéta ve snaze hocha ochránit od Vítkovy krutosti, požádala pána z Černé, aby syna vzal k svému dvoru. Malý Petr odjel léta Páně 1306 na nedaleké panství Černá, kde se mu dostalo potřebné péče, než bude moci nastoupit svou pážecí službu.
Když se léta Páně 1314 vdala paní z Černé za Jana z Raziberka, vzala paní mladého Petra s sebou na panství Raziberk, kde pokračoval ve své službě a na konci podzimu 1314 se zde opět setkal se svou matkou i otcem. Po dohodě Jana z Raziberka s panem Sezimou z Ústí, nastoupil Petr panošskou službu na panství v Ústí, kde započal řádný výcvik a studium.

Petr odváděl svou práci věrně a s precizností sobě vlastní. Díky tomu, že se pohyboval mezi šlechtou, naučil se i on dvorským způsobům a ve společnosti se uměl dobře chovat. Ctižádostivý Petr byl vždy pohotový, trpělivý, úslužný a dvorný. Jeho vybrané způsoby byly oceněny i u královského dvora na turnaji v Kromsdorfu.
Posledního dne Léta Páně 1318 byl odměněn paní Annou - stal se svobodným pánem, obdržel osadu s mlýnem a ovčínem, kterážto po něm nese jméno Petrov a dále dostal do správy ves Kájov. V jeho erbu jest stříbrná sekera na rudém poli a heslem " Sapientia, honor et fides" (moudrost, čest a víra).


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<