Panoš Petr

Služebník na panství Raziberk, panoš ve výcviku u pana Sezimy z Ústí
Představitel: Petr Urban

Koncem března léta Páně 1301 rozčísl ranní ticho Hausberského hrádku křik novorozeného chlapce. Syn vdovy Markéty a Jakuba Kájovského dostal jméno Petr. Okatý hošík se brzy stal miláčkem celého osazenstva. Šťastné dětství Petrovo bylo roku 1304 krutě narušeno, když se na Hausberk vrátil Vítek, nevlastní Petrův bratr a prvorozený syn Petrovy matky Markéty. Vítek nikdy neodpustil matce nový svazek a Petrovi se ani do očí podíval nemohl. Chlapce odstrkoval a ubližoval mu, jak mohl. Nešťastná Markéta ve snaze hocha ochránit od Vítkovy krutosti, požádala pána z Černé, aby syna vzal k svému dvoru. Malý Petr odjel léta Páně 1306 na nedaleké panství Černá, kde se mu dostalo potřebné péče, než bude moci nastoupit svou pážecí službu.
Když se léta Páně 1314 vdala paní z Černé za Jana z Raziberka, vzala paní mladého Petra s sebou na panství Raziberk, kde pokračoval ve své službě a na konci podzimu 1314 se zde opět setkal se svou matkou i otcem. 

Po dohodě Jana z Raziberka s panem Sezimou z Ústí, nastoupil Petr roku 1315 panošskou službu na panství v Ústí, kde započal řádný výcvik a studium.


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<