Stolník Vláďa

Stolník Jana z Raziberka, příležitostný minesenger
Představitel: Vladimír Čanda

Jednoho mrazivého rána, zrovna na svátek svatého Fabiána léta Páně 1292 se na Raziberské tvrzi rozkřičel pronikavý hlásek. Krátce na to vyběhl panský podkoní a správce psince Heřman a hlasitě volal do všech stran, že mu Bůh nadělil dlouho očekávaného syna. Chlapec dostal jméno Vladislav. Heřman se velmi radoval, že si ze synka vychová svého nástupce.

Když bylo Vladislavovi asi pět let, vyjel Heřman s raziberským pánem časně ráno s družinou na lov do svých lesů. Vladislav netrpělivě vyhlížel otcův návrat. Když se družina na tvrz vracela, hlasitým troubením na rohy doširoka oznamovali úspěšný lov, vezli několik kusů vysoké a také malého živého kolouška, kterého chytil právě Heřman. Vladislav vyběhl k hradbám, aby se podíval. Podkoní Heřman, vida svého milovaného synka, volal na něho, že mu z lovu veze malý dárek.

Družina vjela na nádvoří a Vladislav radostně utíkal k otci. Zhurta přiběhl ke koním, bohužel však moc blízko a jeden z nich vyhodil zadními a Vladislava ošklivě poranil. Heřman, držíc malého kolouška přiskočil k synkovi, zvíře odloživ stranou, vzal do rukou chlapcovu hlavu. Bojácný a třesoucí se koloušek se k velkému překvapení všech ke chlapci také přiblížil a opatrně mu olízl tvář. A i když zranění vypadalo velmi ošklivě, houževnatý Vladislav se brzy uzdravil a s kolouškem se stali téměř nerozlučnými přáteli. Opatrnost a strach z koní už mu ale zůstaly. Nebyl tedy později otci příliš šikovným pomocníkem a raději sledoval panstvo a přál si být jim blíže. Otec vida, že synův strach se nepodaří překonat, synovi nebránil a dal jej do učení k Hynkovi, stolníkovi pána z Raziberka.

Hynek, poctivý a oddaný služebník žádného syna neměl, kterému by úřad předati mohl. Bystrého a zručného Vladislava si brzy oblíbil a rád jej učil jak obsluhovat panstvo, učil jej také pokrmy znáti a vhodně představovati. Ve volných chvílích společně sedávali u hradeb a Hynek Vladislavovi zpíval oslavné písně pro potěchu i pobavení panstva a časem ho i hře na strunné nástroje naučil. Vladislav pilně vykonával službu a brzy začal na Raziberku sloužit jako Hynkův pomocník. Po smrti stolníka Hynka byl pánem z Raziberka jmenován stolníkem. A jako památku na malého kolouška dodnes nosí na svém oděvu symbol ve tvaru jelení hlavy. 


>> ZPĚT NA DRUŽINU <<