Díl první
Královský audienční den

Léta Páně 1313, na svátek mučedníka Bonifáce, konal se sněm královský na hradě v krajině Plzeňské. Tam sjely se tak všechny významné domy české, moravské i slezské, ba i říšská knížata poctily hrad přítomností svou. Stejně jako velvyslanci nejdůležitějších královských domů Evropy, taktéž matka církev, pozváni jsou na Královský audienční den. Pod příslibem příměří mají jednotlivé rody příležitost představiti se, s ostatními rody vřelé vztahy navázati, vyjednávati, uskutečňovati obchody a i spory letité dořešiti.

Během audiencí setkali se pánové přímo s českým králem Janem Lucemburským, který přijel ukotvit svou moc v zemích českých. Opomenut nebyl ani doprovodný program, konavši se souběžně, pro dámy ctěné, které přítomností svou byly ozdobou celé události.

Jan z Raziberka s malým doprovodem a svou spanilou vyvolenou, ctihodnou Annou z Černé, účastnili se taktéž události této. Jan, doteď diplomacií nepolíbený, brzy se s ostatními pány seznal, a společného slova s mnohými nalezl, neboť budoucí prosperita českého království leží přeci na srdci nám všem. Hrdě složil svůj slib věrnosti mladému českému králi. Svou překrásnou vyvolenou pak jemu také představil a o požehnání k sňatku svého požádal. Král, v dobrém rozmaru, sňatku požehnal a během rozpravy i zažertoval.

Představování domů
Představování domů
Audience u krále Jana Lucemburského
Audience u krále Jana Lucemburského

<<< zpět na začátek                                                                                                             pokračovat na další díl >>>