Díl čtvrtý
Bitva Libušínská

Časného jara léta Páně 1314, krátce po svátku Sv. Marka evangelisty, vzbouření pánové s družinami svými rozhodli se spory mečem vyřešiti. Velká bitva udála se vprostřed království Českého, u vísky Libušín nazývané.

Na straně králově povstalo mnoho věrných pánů a mezi nimi i Jan z Raziberka a Vladan Purkart z Řepice. Pod společnou korouhví nastoupili i mužové udatní z domů Holstein a Kappelenberg. Útok vedl urozený pan Sazima z Ústí, taktéž dobrý přítel pána našeho.

Brzy ráno, kdy zazněl trouby zvuk, první šípy lučišníků prosvištěly chladným vzduchem a bojová vřava rozléhala se do daleka. Řinčení zbraní neustávalo až do pozdního odpoledne. Mnoho mužů padlo, mnoho jich bylo zraněno. Povstání vzbouřenců však úspěšně potlačeno bylo a majestát královský zvítězil.

Náš dobrý pán, ni pan Vladan, ni družiníci díky milosti Boží žádného zranění velkého neutrpěli a ve zdraví navrátili se na panství Raziberské.

Bitva Libušínská
Bitva Libušínská

<<< předchozí díl                                                                                                                  pokračovat na další díl >>>