Díl třetí
Královský turnaj v Lipsku

Z kraje podzimu léta Páně 1313 byl Jan z Raziberka pozván na královský turnaj do německého města Leipzigu. S družinou vypravili se na cestu zčerstva na den svatých mučedníků Kosmy a Damiána. Na místo sjel se bezpočet ctěných šlechticů i z krajů dalekých.

O náklonost dam se, jak v boji, tak mimo něj, ucházeli urození pánové či jejich panoši. Slávy však nedočkali se jen bojovní dychtivci, ale i rozdělil král sám na tomto turnaji svým věrným důležité úřady. Jan z Raziberka, byl tak před zraky všech slavnostně uveden jako královský Tafelmeister, kterýžto úřad hrdě a s pokorou přijal. Snoubenka jeho, paní Anna, byla v tu dobu přijata mezi dvorní dámy královny Elišky Přemyslovny. Jaká čest!

Král Jan a královna jeho, urozená Eliška Přemyslovna, byli roku téhož požehnáni narozením prvního potomka. Dcery, jež jméno po urozené paní Markétě Brabantské, matce králově, bude hrdě nositi. Pán z Raziberka se svou vyvolenou přivezli s sebou dar pro princeznu Markétu - zlatem zdobený růženec z říčních perel a slunečních avanturínů na brokátové podušce.

Vivat Rex! Vivat Regina! Vivat Bohemia! 

královský Tafelmeister Jan Vítek z Raziberka
královský Tafelmeister Jan Vítek z Raziberka
dar princezně Markétě
dar princezně Markétě

<<< předchozí díl                                                                                                      pokračovat na další díl >>>