Díl čtrnáctý
Dvoudenní kratochvíle

Po dvoutýdenním půstu, v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie rozhodl se náš pán Jan Vítek z Raziberka své vzdálenější majetky zkontrolovati krátkou kratochvíli uspořádati. Se svou spanilou chotí Annou a nejbližšími družiníky vypravili se na hrádek strážní, zvaný Vítkův, ježto až u hranice zemské se nachází. Návštěvou poctili našeho pána i přátelé dobří, urozený pán z Vrcova se synem Jeníčkem a urozený Sazima s Ústí.

Milostivý Bůh popřál nám dobrého počasí a tak se celá kratochvíle nesla v příjemné náladě. Prvního dne dorazila na hrad skupina hudebníků, kteří pro panstvo své písně zapěli a zahráli.
Také mnoho vesničanů a poddaných přišlo se na hrad podívati a panstvu pokloniti. Družiníci ochotní mnoho se jen věnovali, své zbraně i zbroje hrdě jim ukazovali a některá pacholata odvážná i na zteč vyzývali. Dámy ctěné s dívkami mezitím jiné zábavě se věnovaly, kromě ušlechtilých prací i hru V kameny si zahrály.

Michal, Mistr kuchyně, připravil pro všechny krmi lahodnou, na tabuli nechyběla ani Michalova vyhlášená specialita - placky. K večeru usedli družiníci ke stolu, v kostky hráli a džbánku na dno se podívali. 

Druhého dne však zčerstva všichni vstali a po ranní modlitbě vypravili se Raziberští zpět na své panství, kam ve zdraví šťastně k večeru dorazili.

<<< předchozí díl                                                                                                   pokračovat na další díl  >>>