Díl patnáctý
Turnaj v Jaroměři

Dorazila koncem léta listina vzácná na panství Raziberské.
Její Milost, Alžběta Richenza, někdy královna česká a polská, rozhodla se slavnostní turnaj uspořádati a náš král, Jan Lucemburský, jako své vyslance věrné nás tam vyslati ráčí. Královská výprava čítati bude i ctnostnou paní Elisabeth von Jülich, urozeného pána z Holsteinu a urozeného pána Dietricha von Kappelenberg.


Výprava Raziberská chystala se k cestě do města, jež Jaroměř se nazývá. Na den jména Panny Marie léta Páně 1315 započal se tento turnaj. Při slavnostním představování domů stálo Raziberské panstvo po boku přátel svých urozených, pana Sazimy z Ústí a Jana z Vrcova. Její Milost Alžběta Richenza, v nádherném šatu oděna a krásou něžné tváře zářící, všechny přítomné velmi mile přívítala, vyslance královské osobně pozdravila, na turnaji uvítala a pozdravení své králi Janovi vzkázati ráčila.

Mnozí pánové udatní, rytíři bojechtiví i pacholíci maličcí, jež za otcovým štítem kolikráte ani vidět nebylo, ti všichni předváděli své bojové dovednosti na koni i na zemi a dámám překrásným se dvořili. Dámy na tribunách přítomné pak odměňovaly udatné bijce květinami. Taktéž trhovci rozliční k turnaji se dostavili a zboží se na pultech vystavovali. V nabídce viděti bylo látky prosté i i sukna hřejivá, ba i tkaniny zdobené, z drahého hedvábí a zlatem vytkávané poříditi možno bylo u vyhlášeného obchodníka Artura. Pulty dalších kupců pak nabízely šperky, knoflíky, nádoby a další potřebné vybavení.
Poprvé byly také do velké společnosti uvedeny Raziberské panny, dcerky Sára a Viktorie. Turnaj strávily se svou chůvou Terezkou a dalšími pannami a pacholaty. Odpolední zábava pro dámy a panny byla spojena s četbou legendy, kteroužto vedla urozená paní Dominika, a výrobou květinových věnců. Páni ctihodní mezitím přátelské jednání a rozpravu spolu měli. Během večerní hostiny pak nejlepší bojovníci vítězní, Řehoř a Radovan, jež družiníci páně Sazimovi jsou, odměněni byli zdobenou sponou.

 Po příjemně stráveném dvoudenním turnaji rozloučili se všichni svorně, urození i neurození, společnou modlitbou a poté rozjeli se páni i dámy zpět na svá panství.


<<< předchozí díl                                                                                                      pokračovat na následující díl >>>