Díl šestnáctý
Narozeninová lovecká kratochvíle

Na samém okraji království Českého stojí hraniční hrádek strážní zvaný Vítkův, jež ve správě rozhodnutím královským náš pán Jan Vítek z Raziberka má. I vypravila se družina početná ku oslavě dne narození hradního pána loveckou kratochvíli uspořádati. Tato započala již na den památky svaté Marty a až do svátku Proměnění Páně trvala. 

Hrádek i předhradí bylo ozdobeno ratolestmi zelenými i květinami, v kuchyni připravovala se hostina velkolepá a také pec chlebová důkladně nahřívána byla. Vybranou pochoutku - šneky až z daleké francké země - nechal kuchař Míchal pro tuto událost dovézti a s bejlím a máslem dobrým pro panstvo je připravil.
Mužové připravovali lukostřelnici a na brusném kole své zbraně ostřili. Kupecký stánek nabízel mnoho zboží rozličného, lazebna lákala k odpočinku a očistě těla a hradní šenk bohatou zásobu piva i medoviny nabízel. K vidění byly i kejklířské kousky, tanečnice a hudebníci.

Snad přemnohá zábava bezuzdná, snad džbánky přetékající, nebo snad slova nehodná? Kdo ví čím družina Raziberská toho dne Boha zarmoutila. V noci však přišel spravedlivý trest. Šumava ukázala svou pravou sílu a připomněla všem, že není radno horské prostředí podceňovati. Bouře s vichřicí stromy ohýbala, stany k zemi posílala, plachtoví stanů trhala na cáry a déšť řezavý a prudký zarýval se do hradeb, stanů i lidí, kteří se schovati nestihli. Místo radosti a oslav ranní mlha přinesla ponuré ticho a zklamání a hořkou pachuť. Škody však od rána byly napravovány a tak druhého dne k večeru již bylo vše znovu napraveno. Výstraze však až do konce kratochvíle všichni pamětlivi byli. 

<<< zpět na předchozí díl                                                                                     pokračovat na další díl >>>