Díl sedmnáctý
Jednání o zaslíbení panny Sáry

V září léta Páně 1315 přiblížil se opět svátek Jména Panny Marie a panstvo Raziberské jakožto vyslanci královští vypravili se opět na turnaj Její Milosti, Alžběty Richenzy, někdy královny české a polské, ve společnosti s urozeným panem Janem z Vrcova a jeho věrnými a taktéž s dobrými přáteli, vyslanci královskými z panství Holstein-Jülich. Do věnného města Jaroměře sjelo se mnoho rytířů statečných, dam urozených, kupců a mnoho lidu jiného, by se turnaje účastnili.

Pán z Raziberka, přihlížeje taktéž souboji udatných rytířů, zřel pojednou v davu turnaje tvář, která dlouho spravedlnosti se skrývala. Hbitě svolal své věrné a proradného pohůnka Antonína obklíčili a lapili. Ačkoliv se mladý hoch vzpouzel a slovy nehodnými je mnohkrát počastoval, přesto jej ke spravedlnosti předvedli. Jinoch tento obviněn byl, že urozenému panu Beneši z Wartenberka prapor odcizil, k čemuž se na místě posléze doznal a trest svůj přijal.

 Však jiná událost, jež během tohoto turnaje se stala, po dlouhá léta jistě na Raziberském panství šťastněji vzpomínána bude. O sobotním odpoledni probíhalo přátelské jednání o spojení rodu Raziberského s domem Wartenberg. První dcera Raziberská, spanilá panna Sára, s drahou přítelkyní a společnicí pannou Eliškou z Vrcova mezitím účastnila se dětské tribuny pod vedením vychovatelky Terezy, kde se pilně učila dvorským způsobům. Její vystupování udělalo dobrý dojem na rodiče ženicha.
A tak panna tato, poupátko rozmilé, prvorozená Sára zaslíbena dne tohoto byla urozenému Felixovi, synovi ctěného pana Beneše z Wartenberka, jinochovi urostlé postavy a vybraných mravů. Zásnuby oznámeny býti veřejně mají na královském turnaji od teď za dvě neděle, než svátek svatého Václava nastane. Jaká čest pro dům Raziberský!

K večeru konala se bohatá hostina na počest této skvělé noviny a veselí protáhlo se až do pozdních nočních hodin. Nazítří pak, po skončení turnaje, vypravila se družina Raziberská zpátky k domovu.

Bůh žehnej této domluvě, ať je díky ní spojení našich domů pevné a silné navěky. Amen.

<<< zpět na předchozí díl                                                               pokračovat na další díl >>>