Nobiles in tournament 1316

Díl osmnáctý
Nobiles in tournament 1316

Léta Páně 1316 sice náš král Jan Lucemburský nezdržel se dlouho v království Českém, přesto rozhodli se jeho věrní páni v tradici pokračovati a turnaj královský uspořádati. Listina zvací dorazila i na panství Raziberské a výprava vydala se do německého Liepzigu.

Na turnaji za přítomnosti králových vysokých úředníků a dalších věrných pánů byli slavnostně pasováni do stavu rytířského mladí mužové Jan von Boskowitz a Nikolaus von Ommen, kteří s velkou pokorou odříkali svůj slib věrnosti a obdrželi insignie rytířské. Budiž jim přáno mnoho milosti Boží, ať dlouho a věrně slouží králi.

Druhého dne navečer pak vystoupili ctěný pan Beneš z Wartenberka s chotí svou Dorotheou a ctěný pán Jan Vítek z Raziberka s chotí svou Annou, aby všem přítomným slavnostně oznámili zásnuby potomků svých - mladého pana Felixe a panny Sáry. Sňatek budoucí naplánován byl za čtyři léta, až dívka dosáhne věku dvanáctého.
Na počest této slavnosti malá hostina byla vystrojena a na tabulích kromě jiného ovoce umně skládané do tvaru erbů obou domů podáváno bylo.  Mladý pán Felix darem od panny Sáry dostal zdobenou brož se stuhami barevnými v barvách obou rodů. Panně Sáře zástavou byl věnován hedvábný závoj s erbem domu Wartenberg a rudě malovaná brož.

Však děsivá věc také udála se toho roku. Na turnaj posledního večera dostal se nepozorovaně podlý narušitel, který nečestně zaútočil na ctěného pána Petra I. z Rožmberka a vážně jej poranil. Svolaná hotovost v poplachu jej polapila a spravedlnosti předvedla. Soud protáhl se do nočních hodin a za svitu ohňů proradný záškodník pykal v kládě.

Ubohý pan Petr mezitím velmi trpěl a ranhojiči měli plné ruce práce. Do konce turnaje již nemohl z lože vstáti a tak se klání ani jednání dalších již nezúčastnil.
Kéž Bůh je milostiv k Petrovi z Rožmberka a vyslyší modlitby všech přítomných, aby se brzy uzdraviti ráčil.

<<< zpět na předchozí díl                                                                                     pokračovat na další díl >>>