Díl šestý
Poutní cesta

Když se Jan Vítek na panství s chotí svou paní Annou navrátil, jejich první kroky rozhodně musely vésti k modlitbě. S družinou vypravili se na poutní cestu. Ta započala ve vísce Štěkři, kde se před dlouhou cestou občerstvili žejdlíkem a pšeničnou plackou. Poté vypravili se do Boletic ke kostelu svatého Mikuláše, patrona našeho, aby mši svatou sloužiti nechali a Bohu poděkovali. V kostele poklekli všichni k vroucí modlitbě. 

Jan Vítek z Raziberka s novomanželkou svou a celou družinou pokorně sklonili hlavy a naslouchali mši. Kázání vedl Otec Matouš, chvalozpěvy a modlitby nesly se mnohohlasně celou kostelní lodí. Po mši vyrazili novomanželé s družiníky domů na panství Raziberk. Při každém zastavení odříkávali modlitbu ke svatému Mikuláši.

Bože, dárce všeho dobra,
vyslyš naše pokorné prosby,
a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše,
stůj při nás v každém nebezpečí
a veď nás bezpečnou cestou ke spáse.
Prosíme tě, skrze Tvého syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě
Ducha svatého žije a kraluje
pro všechny na věky věků.
Amen.

Kázání v kostele Sv. Mikuláše
Kázání v kostele Sv. Mikuláše
Modlitba pána a paní
Modlitba pána a paní
Zastavení s modlitbou
Zastavení s modlitbou

<<< předchozí díl                                                                                                                 pokračovat na další díl >>>