Díl desátý
Jednání v Bavorsku

Koncem léta byl Jan Vítek z Raziberka se svou chotí pozván urozeným panem Benešem z Wartenberka na jednání do Bavorska. Cesta byla dlouhá, ale ve společnosti nejvěrnějších družiníků rychle uběhla. Příjemné shledání s panem Benešem, jeho chotí ctěnou i početnou družinou jejich umocnilo i velmi teplé slunečné počasí, které panstvo provázelo. Po jednání se vypravili na blízké městské slavnosti podívati. 

K vidění bylo mnoho zábav rozličných, samozřejmě velký výběr krmě lahodné i dobrého piva. Po slavnostním průvodu sledovalo panstvo představení tanečníků, souboje bojovníků udatných, k vidění byli i kejklíři a hudebníci. Brzy z rána konala se velká mše, které účastnili se všichni urození pánové i ctihodné dámy.

Nečekaná podívaná naskytla se během odpoledne. Hlídce se podařilo v tu dobu dopadnout ženštinu pochybnou, jež z čarodějnictví obviněna byla. Místní pán neměl slitování a proradnici k trestu smrti upálením odsoudil. Mnoho poddaných pak vysokou hranici u starých hradeb vystavělo a v podvečer byla za doprovodu průvodu s pochodněmi čarodějnice k hranici dovezena. Nechť tato událost výstrahou jest pro všechny, že se silami temnými není radno se spolčiti. Za malou chvíli již vysoké plameny z hranice šlehaly a křik hříšnice utichl navždy. 

Slavnostní mše
Slavnostní mše
Upálení čarodějnice
Upálení čarodějnice