Díl devátý
Slavnosti krumlovské

Nedaleko Raziberského panství, ve městě Krumlově, konala se městská slavnost. Toto zpestření bylo vždy radostně vítáno dospělými i dětmi. Město se vždy na tři dni zaplnilo hudbou, tancem, divadlem, pochutinami lahodně vonícími, zbožím běžným i vzácným a k vidění bylo vždy několik průvodů, nepočítaně kejklířů, tanečnic, potulných zpěváků a spousta dalšího rozptýlení. 

Jan z Raziberka se svou družinou účastnil se již pravidelně této slavnosti. Tohoto roku přijalo pozvání i několik vysoce urozených pánů spřátelených a tak se slavnosti nesly ve velmi radostném duchu z opětovného setkání. Vedly se přátelské ale i politické rozpravy.
Druhého dne již časně z rána začal silný déšť. Pršelo vydatně, prudce a pršelo opravdu po celičký den. Město se skoro vyprázdnilo, všichni se hleděli dobře před deštěm skrýti. Trhovci a kramáři jen smutně postávali u svých stánků modlíce se, že snad počasí ještě ráčí se umoudřiti. Za to hostinští a krčmáři, ti si mnuli ruce, protože lokály byly plné k prasknutí. Pod střechou, u ohniště a s dobrou krmí před sebou byl přecijen každý spokojenější, než venku na dešti.

Kdo si z deště ale vůbec těžkou hlavu nedělal, byly raziberské děti. Se svými malými družiníky vesele pobíhaly mezi kapkami a smály se hlasitě. Chůvy je neúspěšně zaháněly pod střechu, ani matka na ně neplatila. Pak je zaujala truhlička hudebních nástrojů.

Děti nadšeně břinkaly, chřestily, cinkaly, troubily a pískaly z plna hrdla do všech nástrojů a rámusu vytvořily požehnaně. Když už panstvu počaly hlavy pobolívati, rozhodli se pro malou zlomyslnost a vyslali děti i s nástroji do jizby vedlejší k spřáteleným pánům. Děti radostně vyběhly a spustily muziku takovou, až se stěny otřásaly. I u vedlejšího stolu se chtělo panstvo brzy rámusníků nějak zbaviti, ale žádné domlouvání na děti neplatilo. Až povstal od stolu naoko prudce jeden ze statných pánů, obličej měl v kápi skrytý, každému z dětí vtiskl do dlaně cosi a děti naráz s hudbou přestaly a zpět k svým se tiše navrátily. A hned se otci pochlubiti čím je to neznámý pán obdaroval.
V každé dětské ručce třpytila se zlatá mince.

Vydatný déšť
Vydatný déšť
Hudební ukázka
Hudební ukázka